Pleuni zette haar eerste ‘volwassen’ stappen met een verlangen naar opkijken.
Nadat ze dit gevonden had, als kok in een rock&roll café, ging ze wiskunde studeren.
Een fascinatie voor abstractie en eenvoud leidde haar naar deze studie.
Haar interesse naar ongemak én onzekerheid bracht haar naar de Mime Opleiding.
Hier ontwikkelde zij haar nieuwsgierigheid.
In haar werk ontvouwen zich passies voor denken, onzekerheid, wetenschap en angst.